Is gemeentelijk leerlingenvervoer een economische activiteit?

Is gemeentelijk leerlingenvervoer een economische activiteit?

De gemeente Borsele verzorgt vervoer voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en heeft daarvoor overeenkomsten gesloten met vervoersbedrijven. Deze bedrijven sturen de gemeente facturen met BTW. Heeft de gemeente recht op teruggaaf van de BTW? Of mag de gemeente de BTW compenseren via het BTW-compensatiefonds? (meer…)