Aandacht voor de Continuïteitsparagraaf

In het najaar werken veel schoolbesturen aan hun meerjarenbegroting. Daarom besteden we graag nog even aandacht aan de Continuïteitsparagraaf. De wijziging is al in maart bekend gemaakt, maar we herinneren u hier graag nog even aan nu het onderwerp actueel is. (meer…)

Aanpassing continuïteits-paragraaf jaarverslag

Aanpassing continuïteits-paragraaf jaarverslag

Ieder jaarverslag moet sinds 2014 een continuïteitsparagraaf bevatten. Daarin geeft u als schoolbestuur inzicht in het voorgenomen beleid voor de komende jaren en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de organisatie. Na het eerste jaar is naar aanleiding van een evaluatie, besloten tot een aantal kleine aanpassingen. (meer…)