Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van vijfhonderd euro en een aantal belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018. (meer…)

Akkoord over cao voortgezet onderwijs

Akkoord over cao voortgezet onderwijs

De VO-raad heeft met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De salarissen van de 120.000 personeelsleden in het VO stijgen dit jaar met 3 procent en in april 2017 krijgen de leraren een eenmalige uitkering van 500 euro. (meer…)

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers in het onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Leerkrachten die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen immers bij aan de kwaliteit van onderwijs.
In de CAO voor PO en VO zijn daarom vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid (PO) en persoonlijk budget (VO). Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is belangrijk dat u voor de jaarrekeningcontrole 2015 heeft geïnventariseerd of medewerkers van de regeling gebruikmaken, zodat een goede inschatting van de benodigde voorziening kan worden gemaakt. (meer…)

Akkoord over cao voortgezet onderwijs

Afspraken brengen cao 2016 dichterbij

CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hebben onlangs hun handtekening gezet onder een aantal afspraken die een cao-akkoord over 2016 dichterbij brengen. Globaal gaat het om drie onderwerpen: een salarisafspraak, een afspraak over de ketenbepaling in de Wwz en één over de transitievergoeding uit de Wwz. Bestuurders in het PO worden hiermee in de laatste periode van 2015 geconfronteerd met een lastenverhoging die leidt tot een negatief resultaat ten opzichte van de begroting. (meer…)

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers in het onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Leerkrachten die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen immers bij aan de kwaliteit van onderwijs.
In de CAO voor PO en VO zijn daarom vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid (PO) en persoonlijk budget (VO). Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is belangrijk dat u voor de jaarrekeningcontrole 2015 heeft geïnventariseerd of medewerkers van de regeling gebruikmaken, zodat een goede inschatting van de benodigde voorziening kan worden gemaakt. (meer…)