Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo in werking

Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo in werking

Met het programma Aanval op de schooluitval is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) de afgelopen jaren stevig teruggedrongen. In 2002 verlieten nog 71.000 jongeren voortijdig het onderwijs. Dankzij de inzet van het onderwijs en gemeenten is de doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe vsv’ers in 2016 behaald. De urgentie om vsv aan te pakken blijft hoog: (meer…)