Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. En de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) is ontoereikend en de wettelijke basis ontbreekt. Dat blijkt uit het debat over onderwijs huisvesting dat vorige week in de Tweede Kamer werd gehouden. Hiermee erkent de Kamer de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die zij, in aanloop naar het debat, per brief aan de Kamer hadden gestuurd. (meer…)

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Scholen goed voorbereid op verantwoordelijkheid buitenonderhoud

De meeste grote schoolbesturen hebben het buitenonderhoud van de gebouwen serieus en met vertrouwen ter hand genomen. Instandhouding van de huidige onderhoudsstaat en financiële stabiliteit zijn daarbij het voornaamste doel. Dat blijkt uit een telefonische enquête van Bouwstenen voor Sociaal onder 13 schoolbesturen met 10 scholen of meer. (meer…)