Voortgang nieuw bekostigingsmodel VO

Voortgang nieuw bekostigingsmodel VO

Er is nog geen nieuw bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de uitwerking van het model werd namelijk duidelijk dat met een aantal gevolgen geen rekening was gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie van OCW in de komende weken met een aantal schoolbesturen stilstaat bij twee specifieke problemen. (meer…)