Controle op aanbestedingen terug bij af

Controle op aanbestedingen terug bij af

Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de inspectie besloten om voor de controle op de aanbestedingen over 2016 terug te keren naar de werkwijze zoals is beschreven in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In de versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, die rond 5 december 2016 aan het onderwijsveld beschikbaar wordt gesteld, is deze wijziging verwerkt. (meer…)

Controle op aanbestedingen terug bij af

Wijziging Aanbestedingswet aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten het aanbesteden efficiënter en effectiever maken. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor 18 april 2016 door de lidstaten geïmplementeerd moeten zijn. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. (meer…)