Er komt hulp voor leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Ook zij moeten kunnen profiteren van onderwijs via ICT-kanalen, nu de scholen gesloten zijn. Veel scholen en gemeenten helpen deze gezinnen aan een laptop of tablet. SIVON, een ICT-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, gaat deze verstrekking waar nodig ondersteunen. OCW stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. Zo kunnen duizenden extra kinderen worden geholpen.

Op dit moment zijn scholen hard bezig om het onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Minister Slob zegt: “In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. We merken echter dat er een groep leerlingen is voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen. Daarom hebben we daar samen met scholen en gemeenten afspraken over gemaakt.”

Voor sommige kinderen is afstandsonderwijs thuis geen goede optie, bijvoorbeeld omdat er thuis geen rustige plek is of omdat de thuissituatie niet veilig is. Om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school.

Het lukt niet iedere ouder om het onderwijs thuis goed te ondersteunen. Daarom gaan studenten en mensen met een lesbevoegdheid die nu niet in het onderwijs werken, daarbij helpen. Het is de bedoeling dat scholen en gemeenten gaan beoordelen welke leerlingen welke extra ondersteuning nodig hebben. “Zij kennen de kinderen en weten wie waarbij geholpen kan worden”, aldus het ministerie van OCW.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!