Twee subsidieregelingen zijn verlengd. Het gaat om de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo en de Regeling subsidie zij-instroom. Het bedrag van die laatste regeling is ook verhoogd. De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo richt zich op mensen die al in het vo werken of vo-leraar willen worden en een (extra) bevoegdheid willen halen. Zij kunnen subsidie krijgen voor een kort scholingstraject. Scholingstrajecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

● Een traject waarmee je les mag geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen
van het vmbo. Dit traject kan alleen worden gevolgd na afronding van de pabo.
● Een traject uit kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo;
● Een traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo;
● Een educatieve module aan de universiteit nadat eerst een verwante universitaire bachelor is behaald.
Deze subsidieregeling is verlengd tot en met eind 2023. De subsidie kan tot en met 15 oktober 2023 worden aangevraagd bij DUO. Op de website van DUO staan de voorwaarden, de trajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en de hoogte van het subsidiebedrag.

Met de subsidieregeling zij-instroom kunnen schoolbesturen een bijdrage krijgen om een zij-instromer aan te stellen en binnen twee jaar een bevoegdheid te laten halen. De looptijd van deze regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026. Verder is het subsidiebedrag verhoogd naar 25.000 euro per zij-instromer. Het subsidiebedrag wordt verhoogd omdat uit onderzoek blijkt dat de kosten die schoolbesturen maken, aanzienlijk hoger zijn dan het huidige subsidiebedrag. De subsidie kan tot en met 15 oktober 2023 worden aangevraagd voor zij-instromers die in 2022 of 2023 zijn begonnen met hun scholing. Op de website van DUO is meer informatie te vinden over de subsidieregeling en de voorwaarden.


Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!