Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.
De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van deze programma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s moeten worden aangeboden op facultatieve basis naast het reguliere onderwijsprogramma. Leerlingen en studenten kunnen zo extra ondersteuning krijgen vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging die is veroorzaakt door de coronacrisis.
De subsidieaanvragen voor het eerste tijdvak kunnen nu al worden ingediend. Een uitgebreide Q&A over de mogelijkheden en voorwaarden van de subsidieregeling is te vinden op de website van de rijksoverheid.
Ook voor aanbieders van voorschoolse educatie is subsidie beschikbaar voor het bieden van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Hierover is ook meer informatie te vinden op de genoemde website.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!