Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met behulp van deze subsidie kunnen scholen laaggeletterdheid tegengaan. Zij kunnen met activiteiten bijvoorbeeld een educatief thuismilieu bevorderen, een educatief partnerschap aangaan met ouders en de (digitale) geletterdheid van ouders stimuleren.
Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders komt ook de kinderen ten goede: een taalrijke omgeving thuis biedt hen meer kansen om zelf taalvaardiger te worden. Ook leidt het vaak tot een hogere ouderbetrokkenheid.
Scholen kunnen in 2022 subsidie krijgen voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laaggeletterde ouders. Bovendien is er binnen deze regeling subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu.
De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een cursus of overige activiteit. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Internationalisering
Ook voor internationalisering is een subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs hun leerlingen verder voorbereiden op de internationale samenleving. Scholen kunnen nu al de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de internationalisering zijn verankerd in het schoolbeleid. Scholen kunnen de subsidie online aanvragen.Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!