Een nieuwe subsidieronde richt zich op de overstap van po naar vo. Tot 31 mei 2020 kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is bedoeld om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Hier kunnen leerlingen van profiteren die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen en willen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan klasgenoten.

Scholen kunnen zelf de inhoud van het doorstroomprogramma bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die bij de overgang naar de middelbare school en op die school van belang zijn. Er moet ook aandacht zijn voor de randvoorwaarden die nodig zijn om in het vo tot leren te komen. Het doorstroomprogramma moet ook aandacht besteden aan omgevingsfactoren en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen. Daarnaast moet het programma aandacht besteden aan een van de volgende elementen: taal- en leesvaardigheid, andere cognitieve vaardigheden of metacognitieve vaardigheden (‘leren leren’).

Om subsidie te verkrijgen moet het programma ten minste 100 klokuren beslaan en wordt het door ten minste één school voor primair onderwijs en één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven.

Zie voor meer informatie de website van DUS-I.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!