Er komt eerder meer geld beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om de werkdruk te verlagen. Structureel is daar dit schooljaar €237 miljoen voor beschikbaar. Dat bedrag gaat omhoog naar €333 miljoen vanaf schooljaar 2019-2020.

Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld vakleerkrachten inzetten voor bewegingsonderwijs of creatieve vakken. Onderwijsassistenten kunnen de leraren ondersteunen. Sommige scholen breiden de uren van de conciërge of administratieve kracht uit.

De gelden vloeien voort uit het werkdrukakkoord dat de vakbonden, PO-Raad en het kabinet vorig jaar afsloten. Scholen reageren hier positief op, maar de werkdruk blijft punt van zorg. Mede daarom heeft onder meer CNV Onderwijs erop aangedrongen om meer geld eerder beschikbaar te stellen. Aan die oproep is nu gehoor gegeven.

In 2018-2019 ontvangt een school van gemiddelde grootte €35.000 om werkdruk tegen te gaan. Daar komt komend schooljaar €15.000 bij. Het bedrag per leerling stijgt van €155,55 naar €220 per leerling.

Schoolteams bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding van de werkdrukmiddelen. Het is daarom belangrijk dat teams nu alvast met elkaar in gesprek gaan over wat hun school volgend schooljaar met dit geld gaat doen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!