SAVE THE DATE: 14 JANUARI 2020

SEMINAR GOED WERKGEVERSCHAP EN VERANTWOORDING

Wilt u meer weten over de kansen in de toepassing van de werkkostenregeling? En hoe u het ziekteverzuim kunt terugdringen? Voor het Hoofd van de Financiële afdeling en het Hoofd HRM geven wij samen met My Mind Farm een seminar hierover.

Kom voor meer informatie en praktische tips naar het seminar
Goed werkgeverschap en verantwoording! Het Seminar is kosteloos

<!--<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Do not modify the NAME value of any of the INPUT fields<!-- [et_pb_line_break_holder] -->the FORM action, or any of the hidden fields (eg. input type=hidden).<!-- [et_pb_line_break_holder] -->These are all required for this form to function correctly.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span style="color: #ffffff; font-family: inherit;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width"><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon"/><link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon"/><script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> @media only screen and (max-width:640px) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .iconneqt-form2 table {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin:0 auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:table !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .iconneqt-form2 tr {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:5px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .iconneqt-form2 td {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> clear:both;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .iconneqt-form2 table tr td:last-child {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form method="post" action="https://crm01.iconneqt.nl/form.php?form=677" accept-charset="UTF-8" id="frmSS677" class="iconneqt-form2" onsubmit="return CheckForm677(this);" enctype="multipart/form-data"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <table border="0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Emailadres:<span class="required">*</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><input type="text" name="email" value=""/></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Organisatienaam:<span class="required">*</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><input required="required" type="text" name="CustomFields[1503]" id="CustomFields_1503_677" value="" size='20'/></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Voornaam:<span class="required">*</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><input required="required" type="text" name="CustomFields[1492]" id="CustomFields_1492_677" value=""/></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Achternaam:<span class="required">*</span> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><input required="required" type="text" name="CustomFields[1493]" id="CustomFields_1493_677" value="" size='20'/></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><input type="hidden" name="format" value="h" /><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><div class="recaptcha" style="heigth:70px"><div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfZsA0UAAAAAGrdId_m5EySKKa9ZpYna-6Uh-UT"></div></div></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" value="Verzenden" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// <![CDATA[<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function CheckMultiple677(frm, name) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (var i = 0; i < frm.length; i++)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fldObj = frm.elements[i];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fldId = fldObj.id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (fldId) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fieldnamecheck=fldObj.id.indexOf(name);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (fieldnamecheck != -1) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (fldObj.checked) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return true;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return false;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function CheckForm677(f) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var email_re = /[a-z0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?/i;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (!email_re.test(f.email.value)) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> alert("Vul je emailadres in. Bedankt.");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> f.email.focus();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return false;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> var response = grecaptcha.getResponse();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (response.length == 0){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> alert("Voer de reCAPTCHA in om te bevestigen dat je geen robot bent.");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return false;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fname="CustomFields_1503_677",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fld=document.getElementById(fname);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(fld.value==""){alert("Vul hier een waarde in voor het kenmerkveld Organisatienaam");fld.focus();return false;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fname="CustomFields_1492_677",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fld=document.getElementById(fname);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(fld.value==""){alert("Vul hier een waarde in voor het kenmerkveld Voornaam");fld.focus();return false;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fname="CustomFields_1493_677",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fld=document.getElementById(fname);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(fld.value==""){alert("Vul hier een waarde in voor het kenmerkveld Achternaam");fld.focus();return false;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> return true;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function newCookie(name, value) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var expire = new Date;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> expire.setTime(expire.getTime() + 864E5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> expire = "; expires=" + expire.toGMTString();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> document.cookie = name + "=" + value + expire + "; path=/";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function readCookie(name) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name += "=";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (-1 == document.cookie.indexOf(name)) { return null; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (var d = document.cookie.split(";"), c = 0; c < d.length; ++c) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (var a = d[c]; " " == a.charAt(0);) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> a = a.substring(1, a.length);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (0 == a.indexOf(name)) { return a.substring(name.length, a.length); }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return null;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function loadForm(form) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (var i = 0; i < form.elements.length; ++i) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (form.elements[i].type == "submit") {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.elements[i].onclick = function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> saveForm(form);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var checker = form.elements[i].type == 'checkbox' || form.elements[i].type == 'radio';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var name = checker ? form.elements[i].id : form.elements[i].name;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (name != '') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (name != 'captcha') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> value = readCookie(name);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (value != null) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (checker) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.elements[i].checked = value == 'true';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else if (!form.elements[i].getAttribute('readonly')) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.elements[i].value = value;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function saveForm(form) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> for (var i = 0; i < form.elements.length; ++i) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var checker = form.elements[i].type == 'checkbox' || form.elements[i].type == 'radio';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var name = checker ? form.elements[i].id : form.elements[i].name;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var value = checker ? form.elements[i].checked : form.elements[i].value;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (name != '') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (name != 'captcha') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> newCookie(name, value);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } loadForm(document.getElementById("frmSS677"));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ]]><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css">.disabled{color:#efebd8}</style>
 
Tijd Wat Wie
15:00 Ontvangst
15:30 – 16:30 Het jaarverslag & kansen in de toepassing van de werkkostenregeling Horlings Nexia
16:30 – 16:45 Pauze
16:45 -17:45 Training van het EQ (emotionele intelligentie) leidt tot meer plezier in het werk en het terugdringen van het ziekteverzuim My Mind Farm
17:45 – 19:00 Borrel