Sommige schoolbesturen claimen dat de Onderwijsinspectie de plank misslaat in het onlangs verschenen rapport over derivaten in het mbo, hbo en wo. Maar duidelijk is ook dat instellingen zelf informatie buiten hun jaarverslag houden.

Zo blijkt Roc Midden Nederland een geblokkeerde spaarrekening van 6 miljoen euro verpand te hebben aan de bank, als onderpand voor een renteswap. Dat is een contract waarmee variabele rente op langlopende leningen wordt geruild voor een vast tarief. Dat onderpand is nergens terug te vinden.

Bovendien vermeldt de jaarrekening dat deze liquide middelen vrij ter beschikking staan van het roc, maar de instelling erkent nu dat dit niet klopt. In een volgende jaarrekening wordt de toelichting aangepast, aldus woordvoerder Aris Willems. Het onderpand zou jaarlijks in grootte afnemen, maar de huidige omvang houdt het roc voor zichzelf. ‘Het is niet relevant om publiek te maken’, luidt de reactie.

Andere instellingen, zoals Roc West Brabant en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, laten afspraken over bijstortverplichtingen buiten de jaarrekening. Omdat die verplichtingen theoretisch zijn en geen risico vormen, is de redenering. Maar dan zet je die voorwaarden toch erbij in het jaarverslag? “Ik begrijp je punt, maar ik ken de overwegingen bij het opstellen van de jaarrekening niet”, reageert woordvoerder Arianne Goris.

Eén instelling, Roc Aventus, weigert de jaarrekening zelfs publiek te maken.

Rapport
De Inspectie inventariseerde welke scholen gebruik maken van zogenoemde renteswaps om een variabele rente op langlopende leningen in te ruilen voor een vast tarief. Het rapport is gestoeld op informatie die schoolbesturen zelf hebben aangedragen.

Het rapport gaat ook in op een precair punt: margin calls. Clausules waarbij de bank aanvullende zekerheden van de school kan eisen als extra onderpand voor een renteswap, bijvoorbeeld als de swap een te lage dagwaarde vertegenwoordigt. Dat kan in de vorm van geld zijn dat op een geblokkeerde rekening moet worden gestort of extra vastgoed dat als onderpand dient. Het risico van zo’n clausule zit hem erin dat door onvoorziene omstandigheden de financiën van de instelling onder druk kunnen komen te staan.

Alleen de TU Eindhoven meldt in haar jaarverslag – zij het summier – dat de bank aanvullende zekerheden kan eisen, al is dat niet gebeurd.

Kritiek
De inventarisatie is de Onderwijsinspectie op kritiek komen te staan. Volgens Roc Midden Nederland zijn de verpande spaartegoeden onterecht als een margin call geïnterpreteerd. De suggestie van extra zekerheden die tussentijds zouden kunnen worden opgeëist, vindt het roc ‘uiterst ongelukkig’. “Daar is geen sprake van”, reageert Willems. “Dat hebben we het ministerie ook laten weten.”

Ook kunsthogeschool Artez plaatst vraagtekens bij het rapport. De instelling stuurde de algemene derivatenbepalingen van ABN Amro naar de Inspectie, waarin inderdaad een artikel is gewijd aan margin call-verplichtingen. Onder welke omstandigheden die een risico vormen, is nergens vastgelegd. Artez-bestuurder Ger Strijker vraagt zich af: zouden niet veel méér instellingen met vergelijkbare algemene voorwaarden te maken hebben, en dus een ‘kruisje’ gekregen moeten hebben van de Inspectie?

Goede trouw
De Inspectie gaat uit van de goede trouw van de schoolbesturen. ‘Als andere instellingen wel een margin call zouden hebben, maar dat niet opgegeven hebben, kunnen wij dat niet weten’, mailt Inspectie-woordvoerder Hans van der Vlies.

Gepikeerd
Roc West Brabant reageerde in een verklaring op haar website gepikeerd dat de Inspectie verschillende zaken op één hoop heeft geveegd. Zelfs als de marktrente naar nul zou zakken, zou de margin call niet kunnen leiden tot échte bijstortingen.

Het rapport vermeldt alleen óf er een margin call-afspraak is, reageert de Inspectie-woordvoerder: en die is er.

Roc Aventus zegt dat haar eigen jaarrekening onterecht melding maakt van een margin call, maar laat het document zelf niet inzien. Ook de accountant zou zich erop verkeken hebben, aldus woordvoerder Paul Adels. In het volgende jaarverslag wordt dat aangepast.
Bron: Aob.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!