Schoolbesturen in krimpregio’s vrezen dat zij veel minder geld zullen krijgen nu het ministerie van OCW het bekostigingsmodel voor het vo heeft vereenvoudigd. Zo’n 25 schoolbesturen uit het noorden van het land pleiten voor een grondige ‘krimpcheck’ op het nieuwe model voor bekostiging. Zij krijgen steun van gedeputeerden uit Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland.

De schoolbesturen staan achter de vereenvoudiging van de bekostiging, maar vrezen onbedoelde, nadelige effecten hiervan voor krimpgebieden. In het nieuwe model vervalt namelijk het bekostigingsvoordeel van brede scholengemeenschappen. Brede scholen bevinden zich juist vaak in krimpregio’s.

Het nieuwe bekostigingsmodel heeft grote voordelen: de hoogte van de bekostiging wordt beter voorspelbaar en uitlegbaar. Het is ook rechtvaardiger, omdat er sprake is van gelijke bekostiging voor hetzelfde type leerling. Dit model kan echter kleine, brede scholengemeenschappen met een groot verzorgingsgebied in hun voortbestaan gaan bedreigen. Dat kan ertoe leiden dat leerplichtige jongeren niet meer binnen een redelijke afstand naar de middelbare school kunnen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!