Informatiesystemen spelen een belangrijke rol in onderwijsinstellingen. Informatie die u vastlegt, wordt gebruikt voor bekostiging, verantwoording en beleid in een lange keten met veel afnemers. Door het grote aantal partijen dat die informatie gebruikt en door de elektronische uitwisseling ervan, moeten de gegevens zo zijn gedefinieerd en technisch zo zijn vormgegeven dat de verschillende organisaties in de keten ze eenduidig kunnen uitwisselen. Hierin voorziet XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

XBRL is een internationale, open standaard om gegevens goed gedefinieerd te kunnen vastleggen en elektronisch uit te wisselen. SBR (Standard Business Reporting) is de naam van de aanpak en een aantal voorzieningen voor de toepassing van XBRL, die de Nederlandse overheid rijksbreed gebruikt. Scholen in het MBO en HO hebben dit jaar hun digitale jaarverantwoording uitgevoerd op basis van XBRL.

Gebruiksvriendelijk
De resultaten waren volgens het ministerie van OCW positief. De instellingen zijn tevreden over de gebruikersvriendelijkheid en de functionaliteit. Voor de MBO-sector heeft zo’n 90% van de instellingen met XBRL aangeleverd. In de HBO-sector is dit 80%. In de WO sector hebben alle instellingen in XBRL aangeleverd. Komend voorjaar wordt XBRL ook ingevoerd voor PO en VO.

DUO heeft het web-based XBRL Onderwijsportaal beschikbaar gesteld, in plaats van het huidige EFJ, een toepassing die de scholen in hun eigen omgeving dienden te installeren. In het XBRL Onderwijsportaal zijn ook de verantwoording voor de WNT en de continuïteitsparagraaf opgenomen. Hiervoor wordt geen separaat formulier meer gebruikt. Om uw administratie de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden, zijn de afgelopen periode regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.
Invoering voor PO en VO.

De afgelopen periode heeft een aantal PO- en VO-instellingen en administratiekantoren op proef in XBRL aangeleverd. Op basis van deze pilot en de ervaringen met de invoering in MBO en HO, zijn nu de voorbereiding van de invoering in productie in PO en VO in volle gang. Alle instellingen in PO en VO en de administratiekantoren worden gevraagd in het tweede kwartaal 2016 hun jaarverantwoording over 2015 in XBRL aan te leveren.

De voordelen van XBRL op een rij:

• Hogere kwaliteit data en grotere transparantie; betere vergelijkbaarheid
• Van gegevens naar informatie; sneller betere data en beleidsinformatie beschikbaar
• Administratieve lastenverlichting, minder handmatig controlewerk
• Aansluiting bij Rijksbreed SBR-programma en het initiatief ‘Digitaal zakendoen met het Rijk’ (2017)
• Naar robuuste en open financiële standaarden
• Streven naar machine-to-machine uitwisseling
• Mogelijkheid voor sectorspecifieke rapportages en uitwisseling van best practices
• Verbetering bedrijfsprocessen bij DUO en afnemers

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!