De meeste grote schoolbesturen hebben het buitenonderhoud van de gebouwen serieus en met vertrouwen ter hand genomen. Instandhouding van de huidige onderhoudsstaat en financiële stabiliteit zijn daarbij het voornaamste doel. Dat blijkt uit een telefonische enquête van Bouwstenen voor Sociaal onder 13 schoolbesturen met 10 scholen of meer.
Sinds 1 januari 2015 is de scheiding tussen het onderhoud van de binnenkant en de buitenkant van schoolgebouwen opgeheven. Alle onderhoudstaken en de daarbij horende vergoedingen zijn daarmee overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Nieuwbouw en uitbreiding worden nog wel via de gemeente gefinancierd. Veel scholen hebben een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) laten opstellen door gespecialiseerde organisaties. Aan de hand daarvan wordt het noodzakelijke onderhoud ingepland, het benodigde budget gereserveerd en opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.

Koude overdracht
De organisaties die aan het onderzoek meededen, zijn goed voorbereid op de extra verantwoordelijkheid. Voor de meeste schoolbesturen levert het buitenonderhoud wel extra werk op. Organisaties die al met eigen MJOP’s voor het binnen- en buitenonderhoud werkten, merken minder van de overheveling. Over de manier waarop de gebouwen door de gemeente zijn overgedragen bestaat verschil van inzicht. Hoewel de koude overdracht vaak als zeer onprettig is ervaren, zijn de schoolbesturen over het algemeen redelijk tevreden over de staat van onderhoud van de gebouwen.

Toekomst
De Rijksvergoeding volstaat volgens de schoolbestuurders om de gebouwen voor de korte termijn in de huidige staat te houden. Op langere termijn verwachten ze wel problemen, met name met monumentale gebouwen en recent opgeleverde duurzame schoolgebouwen. Bijna alle schoolbesturen zetten de budgetten bovenschools in, om in het kader van risicomanagement spreiding aan te brengen. Daarnaast wordt vermogen opgebouwd voor de toekomst.

De PO-Raad heeft de feiten op een rij gezet. Klik hier voor het artikel

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!