Met de Vereenvoudiging bekostiging 2023 vervalt de jaarlijkse verrekening van grensverkeer. Op basis van Kijkglas 5, meestal medio oktober gereed, konden inkomend en uitgaand grensverkeer over de voorgaande schooljaren in beeld worden gebracht en werd dat tussen de samenwerkingsverbanden verrekend.
DUO heeft in het najaar van 2022 al aangegeven Kijkglas 5 niet eerder dan in december 2022 of januari 2023 gereed te hebben voor publicatie. Daarmee zouden de facturen tijdig kunnen worden opgesteld en zowel de baten als de lasten in de jaarrekening van 2022 kunnen worden verwerkt. Helaas zijn de Kijkglazen 5 per heden nog niet beschikbaar. Navraag bij het Steunpunt Passend Onderwijs heeft opgeleverd dat Kijkglas 5 mogelijk in de tweede helft van februari 2023 beschikbaar komt.

Om niet afhankelijk te zijn van de oplevering van Kijkglas, achten wij het in de meeste gevallen acceptabel om op basis van Kijkglas 5 (2020-2021) de uitgaven en inkomsten voor grensverkeer op te nemen.
Vooruitlopend daarop gaan wij ter verwerking van de posten inkomend en uitgaand grensverkeer in de jaarrekening van een samenwerkingsverband uit van de volgende aannames. Wel onder de voorwaarde dat er een toelichting wordt opgenomen in de jaarrekening waarin wordt beschreven dat er vanwege het laat beschikbaar komen van Kijkglas 5 een schatting is opgenomen op basis van het inkomend en uitgaand grensverkeer van vorig jaar. En uiteraard onder de voorwaarde dat als Kijkglas 5 tijdens de jaarrekeningcontrole beschikbaar komt en er materiële verschillen zijn, er nog een correctie zal moeten worden doorgevoerd.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!