Er is door de rechtbank in Den Haag onlangs een arrest gewezen inzake BTW-vrijstelling bij samenwerking tussen scholen. Het ging om een stichting voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking die van 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 twee werknemers detacheerde naar een andere stichting. Beide werknemers zijn zonder BTW gedetacheerd. In geschil is of dit juist is.

 

Eén van de werknemers is als directeur gedetacheerd en één als secretarieel medewerker. De inlenende stichting is een samenwerkingsorganisatie van diverse scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met epilepsie. Volgens Rechtbank Den Haag kan er geen beroep worden gedaan op de BTW-vrijstelling voor sociaal-culturele werkzaamheden omdat de aard van de werkzaamheden van de beide stichtingen in de wet OB niet als zodanig worden erkend.

Verder oordeelt de rechtbank dat niet is gebleken dat de directeur en de medewerker onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten en evenmin is gebleken dat die werkzaamheden onontbeerlijk zijn voor het verlenen van onderwijs door de inlenende stichting. De rechtbank oordeelde daarom dat er wel BTW moet worden geheven over de detachering en dat de naheffing dus terecht was.

In dit verband is relevant om op te merken dat de rechtbank in deze situatie oordeelde dat aan de functie-eisen die aan de directeur werden gesteld, niets was opgenomen ten aanzien van het hebben van een onderwijsbevoegdheid of het hebben van kennis en ervaring op het gebied van het geven van (speciaal) onderwijs en het ontwikkelen van (speciaal) onderwijs. In zoverre bleek, volgens de rechtbank, niet dat er bij de werkzaamheden die door de directeur werden verricht sprake was van onderwijsondersteunende diensten die als nauw met onderwijs samenhangende activiteiten konden worden aangemerkt.

Eén en ander maakt hoe dan ook maar weer eens duidelijk hoe nauw alles in de praktijk luistert en hoe onvoorspelbaar rechtelijke uitspraken zijn. In een eerdere uitspraak werd de detachering van een directeur immers wel onder de onderwijsvrijstelling gebracht.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!