Het salarisverschil is te groot tussen vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs. Dat vinden de PO-Raad en de vakbonden al langer, en zij hebben afspraken gemaakt om deze kloof te dichten. Daarvoor is ook al structureel geld vrijgemaakt in het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019. Deze arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en zal gelden met terugwerkende kracht, vanaf 1 augustus 2020.
Als basis hiervoor geldt het bedrag dat het schoolbestuur heeft ontvangen uit de bekostigingsregeling. Het geld wordt per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal fte’s van de betreffende leraren op basis van de werktijdfactor.
Een schoolbestuur mag het beschikbare geld ook op een andere manier onder de medewerkers verdelen. Dat moet dan in overleg met de vakbonden in decentraal georganiseerd overleg (DGO).
De afspraak over de arbeidsmarkttoelage wordt vastgelegd in de eerstvolgende cao. De PO-Raad en vakbonden roepen schoolbesturen op om daar niet op te wachten. Schoolbesturen kunnen nu al vaststellen wie een toelage krijgen en deze uitbetalen. Vanaf dit schooljaar is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!