Minister Slob gaat het voor vo-schoolbesturen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Op dit moment is het berekenen van de lumpsum nog zo ingewikkeld, dat leerlingen op verschillende scholen niet altijd gelijk worden bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen.

“De bekostiging was voor middelbare scholen veel te onoverzichtelijk geworden”, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. “Door een simpeler model te kiezen, weten schoolbesturen voortaan beter waar ze financieel aan toe zijn. Ze kunnen bij wijze van spreken zelf uitrekenen hoeveel geld ze van het Rijk moeten krijgen.”

Hoeveel bekostiging je nu krijgt voor een leerling, hangt bijvoorbeeld af van de scholengemeenschap waarop die leerling zit. Die financiële prikkels kunnen voor een bestuur reden zijn om niet samen te werken. Het nieuwe systeem maakt daar een einde aan. Dat is juist in tijden van leerlingendaling belangrijk.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!