Het ministerie van OCW is in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs op zoek naar manieren om overmatige vermogensopbouw bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op te sporen en aan te pakken.

De inspectie gaat hiervoor twee indicatoren testen: de kapitalisatiefactor en een combinatie van solvabiliteit en rentabiliteit. Bij de samenwerkingsverbanden wordt gebruik gemaakt van het weerstandsvermogen. Het eerste jaar zal de inspectie van elke onderwijssector en van de samenwerkingsverbanden 10% van de rijkste besturen nader onderzoeken. De bureau-analyse wordt uitgevoerd aan de hand van het jaarverslag en indien nodig verder onderzoek. Onderzoeksbureau Oberon helpt OCW hierbij en kijkt ook naar de redenen van hoge reserves. In het tweede jaar wordt de volgende 10% onderzocht.

Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke van de geteste indicatoren het best bruikbaar is als signaleringsindicator. De uitkomst hiervan zal begin december 2019 worden bekendgemaakt in de Financiële staat van het onderwijs.

OCW en de inspectie leggen hun plannen, uitgesplitst naar onderwijssector, uit in een brief aan de Tweede Kamer van juni jongstleden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!