De regeling voor de aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2014–2015 is bekend. 

De enige wijziging betreft de aanpassing van de prijzen vanwege de toegekende kabinetsbijdrage in verband met de ontwikkeling van de werkgeverslasten in de markt van 0,44% op jaarbasis voor 2015.

De aanpassing van de gemiddelde personeelslast (GPL) zorgt voor de volgende bedragen voor 2014-2015:

  • Leraar: € 63.737,51 +1,322%
  • Schoolleiding: € 81.153,27 +0,361%

GPL voor het speciaal basisonderwijs (SBO):

  • Leraar € 61.673,47 +1,322%
  • Schoolleiding € 36.874,15 +1,050%
  • OOP € 81.141,97 +0,361%

Alle P&A-bedragen (personeel en arbeidsmarkt) zijn verhoogd met 2,603%. Daarnaast is het bedrag per leerling met € 49,27 verhoogd in verband met de verwerking van de afspraken over begeleiding van startende leraren en verminderen van het zittenblijven.

Het hierboven genoemde percentage van 0,44 was al bekend voor de zomer, maar zoals gebruikelijk wordt dit elk jaar in september vastgesteld in de regeling voor de bekostiging, met daarbij de daadwerkelijke doorrekening.

Laatste keer achteraf
Het is dit schooljaar voor het laatst dat de bijstelling op basis van de loon- en werkgeverslastenontwikkeling in de marktsector achteraf wordt vastgesteld en toegekend.

Uit de onderwijsbegroting voor 2016 blijkt dat de referentiesystematiek vanaf het huidige schooljaar 2015-2016 vooraf wordt bepaald en lopende het schooljaar wordt toegekend. Voor 2016 is dit al vastgesteld op 1,6%. Dit zal naar verwachting in november worden verwerkt in de bekostigingsregeling.

Wanneer er in mei of juni 2016 blijkt dat de ontwikkeling van de loonkosten en werkgeverslasten ten opzichte van de publieke sector (veel) lager of hoger is, dan is dat geluk respectievelijk pech voor het onderwijs. Er is bewust voor gekozen om eerder duidelijkheid over de bekostiging te kunnen geven door uit te gaan van de verwachte ontwikkeling van de loonkosten en werkgeverslasten in de marktsector.

Bron: VOS/ABB

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!