In Den Haag wordt hard gewerkt aan de gewijzigde regeling Onderwijs accountantsprotocol, die op 5 december 2016 beschikbaar komt en in januari 2017 wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wijzigt onder andere op het gebied van aanbestedingen en de bescherming van persoonsgegevens.

Onderwijsinstellingen moeten voldoen aan nationale en Europese aanbestedingsregels. De nationale aanbestedingsregels zijn in 2013 aangescherpt. Vanaf 2016 zijn de werkzaamheden van accountants voor EU-aanbestedingen gelijk getrokken aan de Nederlandse. Daarmee is het steeds belangrijker dat scholen hun inkoopbeleid vastleggen in een beschreven procedure. Als dat het geval is, kan een accountant daarop steunen. De wet bevat een deel dat betrekking heeft op alle opdrachten die worden aanbesteed, dus ook de opdrachten die niet Europees aanbesteed hoeven te worden, omdat ze onder de drempelbedragen blijven. Hierdoor moet de stichting bij elke opdracht schriftelijk kunnen motiveren welk type aanbestedingsprocedure er wordt gebruikt en wie wordt toegelaten.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat geclusterde opdrachten in beginsel in percelen moeten worden verdeeld. Voor schoonmaak van de gebouwen geldt bijvoorbeeld dat deze niet meer als één opdracht in de markt mag worden gezet, omdat kleine schoonmaakbedrijven dan geen kans maken. Wel mag er één geclusterde aanbesteding worden georganiseerd, die is verdeeld in verschillende percelen waardoor er meer aanbieders gelegenheid hebben om mee te doen.

Automatisering
Horlings onderschrijft het belang van automatisering en beveiliging van persoonsgegevens. De inspectie krijgt ook steeds meer oog voor automatisering. Dit jaar wordt er in het accountantsprotocol voor het eerst aandacht besteed aan de toetsing die de accountant moet doen ten aanzien van de betrouwbaarheid van gegevens uit de personeels- en leerlingenadministratie. De accountant zal dus werkzaamheden moeten verrichten om de betrouwbaarheid van automatisering rond de personeelsadministratie te toetsen. Dit geldt nog niet voor de financiële administratie.

Lees hier meer

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!