De verplichting om toe te lichten wanneer de ‘signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen’ wordt overstegen, heeft geleid tot een verandering in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Daardoor wordt de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen met ingang van verslagjaar 2020 een vast onderdeel van de financiële verantwoording.
Verder is de overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud verlengd. Dit is terug te vinden in artikel 4, lid 1c, RJO. Deze overgangsregeling, die in 2019 is geïntroduceerd, wordt tot en met boekjaar 2022 verlengd. Hier is voor gekozen omdat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen én (onderhouds)administratie.
Ook is een aangepast model G2 toegevoegd. De aanleiding hiervoor is het feit dat het huidige model niet altijd eenvoudig kan worden toegepast.
U vindt de complete wijzigingstekst hier.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!