Verdere versterking examencommissies hoger onderwijs
Examencommissies in het hoger onderwijs hebben zich de afgelopen jaren duidelijk versterkt en richten zich meer op het borgen van de kwaliteit van de tentaminering en examinering.
Lees meer informatie en bekijk het rapport
 
Wereldoriëntatie – De stand van zaken in het basisonderwijs
In dit rapport geeft de inspectie een beeld van de manier waarop scholen het onderwijs in oriëntatie op de wereld vorm en inhoud geven.
Lees meer informatie en bekijk het rapport
 
Zittenblijven in het voortgezet onderwijs
Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te voorkomen.
Lees meer informatie en bekijk het rapport
 
Onderwijs aan de best presterende leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs aan de cognitief best presterende leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
Bekijk het rapport

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!