Met een nieuwe ‘rapportagetool banenafspraak’ kunnen onderwijswerkgevers eenvoudig berekenen wat hun doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens hun voortgang inzichtelijk maken. Met behulp van deze tool, ontwikkeld in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad, kunnen werkgevers op een consistente manier rapporteren over de inspanningen en resultaten met betrekking tot de banenafspraak.
De banenafspraak moet er toe leiden dat reguliere werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aanstellen. Het ministerie van SZW ontwikkelde twee jaar geleden de ‘quotumcalculator’. Hiermee kunnen werkgevers berekenen hoeveel banen zij moeten realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor hun sector. De nieuwe rapportagetool is hier een aanvulling op.
Werkgevers leggen jaarlijks verantwoording af over de inspanningen die verricht zijn op de banenafspraak en geven inzicht in het aantal gerealiseerde banen. Vervolgens wordt er op sectorniveau aan de Kamer gerapporteerd. Door het grote aantal besturen voor funderend onderwijs is het lastig om een overzicht van de vorderingen binnen de sector te krijgen. De rapportagetool moet dit vergemakkelijken.
Werkgevers melden met behulp van een vragenlijst hoeveel banen ze gerealiseerd hebben en welke activiteiten ze ondernomen hebben op de banenafspraak. De rapportage kan worden opgenomen in het jaarverslag en worden gedeeld met stakeholders als de PO-Raad en VO-raad.
De quotumcalculator en de rapportagetool banenafspraak zijn hier te vinden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!