Het staat nu ook formeel vast: onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om hun jaarverslag openbaar te maken, in ieder geval op hun website. Deze verplichting is vastgelegd in hoofdstuk 660 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van OC&W. Dit document regelt de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.
De verplichting om het jaarverslag te publiceren vloeit voort uit de actualisering van de deugdelijkheidseisen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Publicatie op de eigen website van de onderwijsinstelling maakt het jaarverslag niet alleen toegankelijk voor de buitenwereld, maar maakt het ook eenvoudiger voor de inspectie om hierop toezicht te houden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!