De grote steden protesteren tegen het voornemen van het kabinet om meer dan 100 miljoen te bezuinigen op het budget voor achterstandsleerlingen. Ook zijn ze niet te spreken over het feit dat een deel van het geld dat zij nu krijgen, wordt herverdeeld onder kleinere steden. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dit budget besteden. De angst is dat de bezuinigingen met name de voorschoolse educatie treffen.

Het plan van staatssecretaris Dekker gaat ervan uit dat het opleidingsniveau van ouders de laatste jaren is gestegen en er dus minder kinderen een taalachterstand hebben. Daardoor kan het budget omlaag, vindt de staatssecretaris. De Tweede Kamer wil de bezuinigingen op het budget voor onderwijsachterstanden ongedaan maken. Toch blijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs bij zijn besluit. Hij zou geen reden zien om de bezuiniging bij te stellen. Dekker zou alleen bereid zijn de maatregel ongedaan te maken als een Kamermeerderheid zelf op zoek gaat naar geld. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Samen met het CBS onderzoekt Dekker dit jaar of ook meer kenmerken, zoals waar een kind woont en de inkomenspositie van ouders, een rol kunnen spelen bij het bepalen van het ondersteuningsbedrag. Deze nieuwe ‘gewichtenregeling’ moet in 2018 ingaan. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar besproken met De Kamer. Dekker heeft hoge verwachtingen van het nieuwe model, omdat het ook minder rompslomp voor scholen zal betekenen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!