Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs is bestemd, mag niet weglekken en onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Daarom bestaat er al langer wet- en regelgeving voor private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen.

De onderwijsinspectie heeft daar nu een speciale webpagina over gemaakt. U vindt er ook de mogelijkheid om vragen te stellen, of aan te geven dat een instelling zich wellicht niet aan de regels houdt.

Horlings neemt het volgende advies op in de accountantsverslagen:

Private activiteiten hebben de aandacht van de Inspectie. Onder private activiteiten worden onder meer verstaan verhuur en detacheringen. De private activiteiten lijken op het eerste gezicht van beperkte omvang. Echter, gezien het belang dat de Inspectie hier aan hecht, adviseren wij een interne inventarisatie te maken van de private activiteiten, beleid te formuleren hiervoor en deze activiteiten expliciet onderwerp te maken van het interne toezicht, zodat het bestuur en de raad van toezicht zich daarover een oordeel kunnen vormen en daarover kunnen rapporteren in het bestuursverslag.

In het onderwijsaccountantsprotocol 2017 is over dit onderwerp nog niets opgenomen. Mogelijk volgt dit in 2018, gezien de toenemende aandacht.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!