Uitgevers van digitale lesprogramma’s verwerken de vorderingen die vrijwel alle kinderen maken met hun software, en handelen daarmee mogelijk in strijd met de privacywetgeving. Dat meldt RTL. De vorderingen worden met naam en toenaam opgeslagen.

Vrijwel alle basisscholen verstrekken de persoonsgegevens van hun leerlingen aan een gezamenlijke stichting van uitgevers Malmberg, Zwijsen, ThiemeMeulenhoff en Noordhoff. Dat meldt RTL Nieuws. Binnen een omgeving van die stichting, Basispoort, worden de prestaties van alle leerlingen opgeslagen. Volgens hoogleraar ict-recht Gerrit-Jan Zwenne kleven er ‘grote juridische bezwaren’ aan die constructie, zo zegt hij tegenover RTL: “Het minste is dat je als ouders moet zijn geïnformeerd.”

Volgens Zwenne zijn de gegevens die worden opgeslagen bijzonder gevoelig. “Wat er gebeurt aan oefeningen en toetsen, zegt heel veel over het kind”, zegt hij tegenover de tv-zender. Ook hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs stoort zich. Tegenover RTL zegt hij dat niet duidelijk is wat de uitgevers met de gegevens doen, en dat ze die volgens hun privacyverklaring mogen verkopen.

De scholen zouden praktisch zijn verplicht door de uitgevers om mee te werken. In een brief aan scholen, die door RTL is gepubliceerd, geven de uitgevers expliciet aan dat scholen verplicht zijn om mee te werken aan het systeem. Anders kunnen scholen het digitale lesmateriaal van de uitgeverijen niet meer gebruiken. De uitgevers beweren dat ze handelen binnen de wet, maar zeggen dat ze wel bezig zijn om betere afspraken over privacybescherming te maken.

De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

De PO-Raad wil van alle partijen die met leerlingegevens van doen hebben, de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst. Ze pleit er verder voor dat schoolbesturen explicietere afspraken maken met uitgevers als het gaat om privacy. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen daarbij door onder meer modelcontracten te ontwikkelen. Scholen zelf kunnen ouders daarnaast beter informeren over wat zij doen om de privacy van hun kinderen te waarborgen.

Over privacy hebben de PO-Raad en schoolbesturen al eerder afspraken gemaakt. Zij doen er veel aan om de veiligheid ook nu te borgen en eventuele risico’s weg te nemen. De sectororganisatie heeft hierover namens de scholen en hun besturen regelmatig kritisch contact met de uitgevers van lesmateriaal en met Basispoort, het inlogsysteem dat scholen gebruiken om toegang te krijgen tot al hun digitale lesmateriaal van de verschillende uitgevers.

Uitgangspunt is steeds dat scholen de regie houden over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de leerlinggegevens en de dienstverlening van uitgeverijen die ze daarbij inschakelen.

Digitale leermiddelen worden steeds meer gebruikt in het onderwijs. Een positieve ontwikkeling omdat die het mogelijk maken leerlingen meer op maat les te geven. Dat bepaalde gegevens over bijvoorbeeld het niveau van een leerling daarbij worden gebruikt, vloeit daar logischerwijs uit voort. Wel moet daarbij de privacy van leerlingen te allen tijde geborgd blijven, vindt de PO-Raad.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!