Primair Onderwijs

Nieuws en wetenswaardigheden rondom financiën

Andere financiering van opleidingsscholen

Andere financiering van opleidingsscholen

Er komt een nieuw financieringsmodel voor opleidingsscholen. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen nog verder groeit. ‘Samen opleiden en professionaliseren’ zit in de lift. Vorig jaar zijn er maar liefst 16 nieuwe...

Lees meer
Geen eigen bijdrage voor hoogbegaafde leerlingen

Geen eigen bijdrage voor hoogbegaafde leerlingen

Sommige scholen vragen een eigen bijdrage van ouders voor de extra activiteiten die zij organiseren voor hoogbegaafde leerlingen. Dat mag met onmiddellijke ingang niet meer. De Tweede Kamer besloot begin februari dat scholen en samenwerkingsverbanden per direct moeten...

Lees meer
Voorziening jubilea & duurzame inzetbaarheid

Voorziening jubilea & duurzame inzetbaarheid

Als gevolg van de nieuwe cao PO zijn de lonen op 1 januari 2020 met 4,5% omhoog gegaan. Dat heeft ook gevolgen voor jubilea en duurzame inzetbaarheid. Onderwijsinstellingen voor primair onderwijs dienen in hun jaarrekeningen rekening te houden met deze twee...

Lees meer
Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

De subsidieregeling voor de regionale aanpak van het lerarentekort is verruimd en heet nu ‘Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekorten’. Nieuwe aanvragen voor deze regeling kunnen tussen 1 februari en 1 maart worden ingediend. In veel regio’s lopen...

Lees meer
Overgangsregeling voorziening groot onderhoud verlengd

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud verlengd

De huidige Overgangsregeling voor de voorziening voor groot onderhoud wordt verlengd tot en met 2020. Dat betekent dat onderwijsinstellingen die in 2017 een voorziening voor groot onderhoud hadden opgenomen in de balans, dezelfde uitgangspunten mogen blijven hanteren...

Lees meer

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam