Het primair onderwijs teert in op de reserves. Dat blijkt uit cijfers van DUO. In 2019 boekte het po een negatief financieel resultaat van ongeveer €130 miljoen. De jaarcijfers over 2019 die DUO publiceerde lijken positief uit te vallen, maar schoolbesturen ontvingen in 2019 geld dat in 2020 volledig aan de medewerkers is uitgekeerd.
De baten, van €320 miljoen, bestaan uit twee delen. Het primair onderwijs heeft in 2019 ongeveer €170 miljoen ontvangen voor de indexering van de personele bekostiging. Verder kwam er €150 miljoen binnen uit het convenant aanpak lerarentekort. Dit geld is per 1 februari 2020 aan de medewerkers uitgekeerd in het kader van de nieuwe cao po. Alle medewerkers ontvingen toen twee eenmalige uitkeringen, plus een structurele loonsverhoging.
De voorschriften voor de jaarverslaggeving staan echter niet toe dat baten en lasten uit verschillende kalenderjaren tegen elkaar worden weggestreept. Hierdoor, zo rekent de PO-Raad voor, is €320 miljoen in 2019 geboekt als inkomsten en dit bedrag wordt in 2020 als extra uitgaven geboekt. Minister Slob wees er eerder al op dat het resultaat van 2019 hierdoor veel hoger lijkt uit te vallen dan het in werkelijkheid is.
De PO-Raad vindt het een goede ontwikkeling dat de reserves afnemen, maar heeft de indruk dat dit nodig is om de kwaliteit van het onderwijs zoveel mogelijk op peil te houden. Dat beeld wordt versterkt door een onderzoek van McKinsey van eerder dit jaar. Hieruit blijkt dat het beschikbare geld voor het primair en voortgezet onderwijs niet voldoende is om de door politiek en samenleving gestelde ambities te realiseren.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!