Volgens de banenafspraak in het sociaal akkoord moet het primair onderwijs binnen tien jaar 4020 extra banen voor arbeidsbeperkten creëren. Voor 2015 betekent dit dat de sector moet zorgen voor minimaal 482 banen voor mensen met een beperking. Met deze afspraak krijgen deze mensen meer kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan onder andere over leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen.

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is onlangs , in aanvulling op de Participatiewet, goedgekeurd door de Eerste Kamer. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid als geheel in 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking (ten opzichte van het aantal banen op 1 januari 2013). Dit wordt de banenafspraak genoemd. De wet bevat daarnaast ook een uitgewerkte quotumregeling, als stok achter de deur. De quotumregeling heeft een slapend bestaan, maar wordt geactiveerd als in een bepaald jaar het afgesproken aantal banen niet wordt gehaald.

Het primair onderwijs moet naar rato van de omvang (het aantal medewerkers) per 2023 zorgen voor 4020 extra banen voor arbeidsbeperkten. Voor de komende jaren betekent dit 482 banen in 2015, 563 in 2016 en in 2017 (totaal in 2017: 1608). In 2016 is het eerste beoordelingsmoment. Dan wordt gekeken of de sector in het jaar 2015 het quotum heeft gehaald.

Volledige baan

Voor de banenafspraak wordt gekeken naar het aantal uren dat een medewerker van de doelgroep werkt bij een werkgever. In de wet wordt dit ‘de verloonde uren per week’ genoemd. Daarbij telt een baan met een omvang van 25,5 uur per week (ofwel 1331 uur per jaar) als een volledige baan. Kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee. Het kan dus gaan om meer dienstverbanden dan (getelde) banen. Overigens geldt het omgekeerde ook, als iemand meer werkt dan 25,5 uur per week, tellen de uren daarboven ook evenredig mee voor de banenafspraak.

Quotumregeling

De quotumregeling betekent voor het primair onderwijs dat schoolbesturen met 25 medewerkers of meer verplicht zijn om een jaarlijks vastgesteld percentage medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Schoolbesturen die daar niet aan voldoen, betalen de zogenoemde quotumheffing (boete) van 5.000 euro per niet vervulde baan.

Bron: PO raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!