Het primair onderwijs gaat er de komende tijd flink op vooruit. Deze positieve boodschap bracht het kabinet deze week op haar laatste Prinsjesdag. Maar het verhaal is gestoeld op gegoochel met cijfers, stelt de PO-Raad. Het primair onderwijs moet zich niet rijk rekenen, waarschuwt de raad.

Zo is de belofte dat iedere leraar er volgend jaar 500 euro extra bij krijgt, niet nieuw. Dit is het resultaat van eerder gemaakte afspraak door cao-partners. Ook het plan een tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen te bekostigen, is niet nieuw. Een meerderheid schaarde zich al in juni achter een motie die dit regelt. In totaal trekt het kabinet hiervoor 15 miljoen euro uit terwijl minstens 24 miljoen euro was toegezegd.

Stille bezuinigingen
De uitgave per leerling stijgt volgens het kabinet in het primair onderwijs van €6200 in 2012 naar €6700 in 2017. Dit bedrag geeft een vertekend beeld omdat hierin ook het speciaal onderwijs is meegenomen. Een reguliere basisschool ontvangt circa 4500 euro per leerling. Daar komt bij dat het primair onderwijs al jaren kampt met stille bezuinigingen waarbij de kosten hoger waren dan de bekostiging. De hogere bekostiging per leerling is niet voldoende om het gat van ca 750 miljoen euro te dichten.

“Als je alles optelt, lijkt het allemaal zo mooi en zouden we ons gelukkig moeten prijzen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. “Maar er wordt een te positief beeld geschetst en de beloftes voor het primair onderwijs zijn maar mager. Een enorme teleurstelling.’’ De PO-Raad roept het volgende kabinet dan ook op vol voor het onderwijs te durven gaan. Hogere salarissen voor leraren zijn broodnodig om het vak aantrekkelijker te maken, nieuwe leraren aan te trekken en een tekort te voorkomen. Blijven investeringen uit, dan dreigt over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 fulltime leraren, waarschuwt de PO-Raad.

Interessante financiële feiten uit de onderwijsbegroting 2017:

* Voor alle onderwijssectoren samen trekt het kabinet in structureel 200 miljoen euro extra uit
* Daarvan gaat 25 miljoen euro naar het bevorderen van gelijke kansen
* 2 miljoen euro is gereserveerd voor uitbreiding van de Inspectie van het Onderwijs
* Tegelijkertijd wordt er op de hele onderwijsbegroting in totaal 400 miljoen euro structureel bezuinigd. Het is nog niet duidelijk wat het effect hiervan is op de begroting van het primair onderwijs
* Het kabinet verwacht dat alle schoolbesturen in 2017 hun jaarverslagen van 2016 op hun website publiceren. Ook onderzoekt het kabinet hoe het ‘meer inhoudelijke eisen kan stellen aan het bestuursverslag, waardoor besturen laten zien op welke doelen uit de sectorakkoorden zij zich concentreren en welke inzet ze daarvoor hebben gepleegd.’

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!