De aanlevering van de jaarrekening gebeurt via SBR/XBRL. Sinds begin dit jaar draait er een pilot om ook het bestuursverslag en de controleverklaring via SBR/XBRL aan te leveren. Hierbij wordt ook gekeken naar de inhoud. De huidige bestuursverslagen zijn in sommige gevallen zeer uitgebreid en daarom wordt onderzocht of het in een compacter format kan worden gegoten, zonder dat informatieve stukken verloren gaan.

 

Het ministerie kondigde in de Verantwoordingsronde 2017 al aan dat zij met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen aan de slag gaan om te komen tot een handreiking voor een compacter en functioneel need-to-know bestuursverslag dat voor alle stakehouders goed werkbaar is. Een aanzienlijk aantal onderwijsinstellingen heeft zich bij de Verantwoordingsronde 2017 gemeld voor deelname aan de pilot. Samen met hen en een vertegenwoordiging van de koepels, accountants, DUO, OCW, Inspectie en andere stakeholders, gaat het ministerie de komende tijd nadenken over hoe een need-to-know bestuursverslag eruit zou kunnen zien.

Pilot digitale Assurance
Om te komen tot een volledige aanlevering van het jaarverslag via SBR/XBRL onderzoeken DUO en OCW samen met de Inspectie van het Onderwijs, de NBA en een aantal accountants wat er nodig is om de assuranceverklaring van de accountants te digitaliseren. Ook hierover houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!