De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de totale schoolkosten voor ouders beheersbaar blijven. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen over de kosten voor onder andere schoolexcursies voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van berichten dat steeds meer ouders de kosten voor onder andere schoolexcursies niet meer zouden kunnen betalen.

De staatssecretaris wijst erop dat het aantal signalen over hoge schoolkosten dat bij de Inspectie van het Onderwijs binnenkomt de afgelopen jaren min of meer constant is gebleven. In het schooljaar 2013-2014 kwamen er bij de inspectie 97 klachten over binnen.

De staatssecretaris benadrukt dat schoolexcursies tot de categorie niet-verplichte schoolactiviteiten behoren en uit de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald. ‘Ouders kunnen ervoor kiezen deze bijdrage niet te betalen. Indien een ouder besluit om niet te betalen voor een schoolexcursie, moet de school een kosteloos alternatief aanbieden.’

Hij voegt daaraan toe dat de toelating van een leerling tot de school niet bepaald mag worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dekker verwijst daarbij naar artikel 27, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Op de vraag of er steeds meer scholen zijn die zich met dure excursies willen onderscheiden van concurrenten, merkt Dekker op dat het aan de scholen is hoe zij zich profileren. ‘Ik wil wel benadrukken dat scholen zich bewust moeten zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Ten slotte wijst hij op de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. ‘Ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierin een belangrijke stem. Een taak van de oudergeleding is om erop toe te zien dat de totale kosten voor ouders beheersbaar blijven’, aldus Dekker.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere schoolexcursies.

Download het artikel ‘Wat is er mis met levend stratego?’ (november 2014)

Download het artikel ‘Mag het een onsje minder zijn?’ (maart 2014)

Bron: VOS/ABB

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!