Het openbaar onderwijs kan binnenkort gaan ‘schatkistbankieren’. De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs wordt afgeschaft. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In verlengde hiervan gaat hij in op de gemeentegarantie voor het openbaar onderwijs voor een rekening-courantkrediet.
De staatssecretaris neemt hiermee een advies van VOS/ABB over. VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De organisatie behartigt de belangen van bijna 300 besturen met in totaal ruim 2200 scholen met zo’n 700.000 leerlingen.

De staatssecretaris concludeert op basis van een interdepartementaal beleidsonderzoek dat de logica van een dergelijk krediet ontbreekt, omdat de gemeenten niet zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. De staatssecretaris wijst erop dat de gemeenten weliswaar verantwoordelijk zijn voor openbaar onderwijs, maar dat de bekostiging ervan via OCW loopt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal is overgedragen aan verzelfstandigde schoolbesturen.

Dekker: “De invloed van de gemeente is beperkt, waardoor de invloed van de gemeente bij een rekening-courantkrediet van een instelling in het openbaar onderwijs nauwelijks anders is dan bij een rekening-courantkrediet in het bijzonder onderwijs. Het beleid voor het vragen van een gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet in het openbaar onderwijs wordt daarom afgeschaft.”

De interdepartementale werkgroep constateerde ook dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn en blijven voor de bekostiging van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De verplichte gemeentegarantie voor leningen voor huisvesting zal daarom in stand blijven. Dat geldt voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. Dekker sluit zich hierbij aan.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!