De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de informatie over de ouderbijdrage die scholen, via de schoolgids, aan ouders verstrekken.

Daarbij stonden twee hoofdvragen centraal:

  1. Voldoen scholen voor primair onderwijs aan de wettelijke bepaling in de WPO, als het gaat om het vermelden van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage?
  2. Zijn er grote verschillen tussen scholen in de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage?

Onderzoekswijze

Wij hebben een steekproef gedaan onder 151 basisscholen en we hebben schoolgidsen uit 2013/2014 geanalyseerd. Indien mogelijk hebben wij informatie op de websites van deze scholen bekeken. De onderzoekgegevens zijn vergeleken met eerdere conclusies uit onderzoeken naar de ouderbijdrage.

Expliciete informatie

94 procent van de ouders worden via de schoolgids expliciet geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter hiervan. De manier waarop scholen spreken over het vrijwillige karakter van deze bijdrage is niet altijd even helder. Ouders kunnen hierdoor druk ervaren om de bijdrage te betalen.

Hoogte van ouderbijdrage

Tot 2009 bleef de hoogte van de ouderbijdrage min of meer gelijk. De afgelopen vijf jaar is de bijdrage echter met ongeveer 10 euro gestegen. Een gemiddelde basisschool vraagt een bijdrage van 40 euro aan de ouders. Driekwart van de geteste scholen vraagt een bijdrage die lager ligt dan 50 euro. Het hoogste bedrag dat is aangetroffen in de steekproef was een ouderbijdrage van 690 euro.

De gevraagde ouderbijdrage dekt vaak niet alle kosten. Veel scholen rekenen aanvullende kosten voor bijvoorbeeld overblijven, schoolzwemmen, schoolreisjes en schoolkamp. De bijdrage hiervoor is ook vrijwillig, maar dit wordt in schoolgidsen niet als zodanig gepresenteerd.

Communicatie verbeterd

Oudere onderzoeken van de inspectie laten in grote lijnen hetzelfde beeld zien. De communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgidsen is licht verbeterd, maar in veel gevallen ontbreekt een helder overzicht van de te verwachten kosten.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage”

“Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren vandaag op BNR radio. “Een van de krachten van het Nederlands onderwijs nou juist dat scholen zich met een aantal zaken mogen onderscheiden.”

Er zijn enorme verschillen in de hoogte van ouderbijdrages voor basisscholen, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Uit het  onderzoek blijkt ook dat de bijdrage vrijwillig is, maar dat veel ouders dat niet zo ervaren. Van Haren: “De bijdrage is ábsoluut vrijwillig. De  scholen vermelden dit ook in hun schoolgids, dat is een verplichting. Ik kan me voorstellen dat sommige ouders een beleving hebben van ‘ik heb hier voor gekozen, dus min of meer conformeer ik mij hieraan dat ik dit ook zou moeten willen’. Dus ik kan de emotie begrijpen, maar scholen zullen ouders altijd wijzen op de vrijwilligheid.”

http://www.bnr.nl/nieuws/914146-1411/nog-steeds-enorme-verschillen-in-vrijwillige-ouderbijdrage

Bron: AVS

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!