Hoe pakt het werkdrukakkoord uit voor scholen? Een onderzoek door adviesbureau Oberon moet antwoord geven op die vraag. Zo moet duidelijk worden hoe de beschikbare middelen uit het werkdrukakkoord zijn ingezet en wat de effecten hiervan zijn op de ervaren werkdruk op scholen.
Het werkdrukakkoord moet de werkdruk in het primair onderwijs verminderen. Daartoe sloot de PO-Raad in het voorjaar van 2018 een akkoord met het kabinet en de vakbonden. Sinds het schooljaar 2018-2019 ontvangen scholen extra geld om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf hoe zij deze middelen besteden. Daarbij heeft de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Het schoolbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de besluitvorming en de besteding van de werkdrukmiddelen.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek door Oberon verhoogt het ministerie van OCW mogelijk dit najaar de werkdrukmiddelen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!