De Onderwijsraad gaat zich in 2023 onder andere verdiepen in het onderwerp ‘onderwijs als investering’. Dit vanuit de gedachte dat bestedingen aan onderwijs investeringen zijn voor de toekomst. Leidraad daarbij is de vraag: hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, ziet een paradox. Deelname aan onderwijs, schrijft de raad, geeft opbrengsten die op lange termijn ten goede komen aan individu en maatschappij. Het individu krijgt zo de mogelijkheid succesvol deel te nemen aan de samenleving en een inkomen te vergaren. De maatschappij profiteert doordat onderwijs bijdraagt aan een goed functionerende arbeidsmarkt, de innovatiekracht van de economie, een sterke democratie, gelijke kansen en sociale cohesie. Maar: bestedingen aan onderwijs worden in de begrotings- en verantwoordingssystematiek niet op die manier bekeken. Ze worden opgenomen als kosten, wat de beeldvorming van onderwijs als kostenpost versterkt. De opbrengsten van onderwijs in brede zin vallen hierdoor buiten het blikveld van het politieke en maatschappelijke debat. Ook in de modellen waarmee het Centraal Planbureau de gevolgen van beleid doorrekent, spelen de langetermijneffecten van onderwijs maar een beperkte rol.
Het Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving werken samen aan een Kernset Indicatoren Brede Welvaart. De vraag is welke bijdrage onderwijs levert aan brede welvaart. En, schrijft de Onderwijsraad, of ‘onderwijs’ alleen gaat over de schoolloopbaan, of ook over leren en ontwikkelen gedurende de professionele loopbaan? En wat is de invloed van tijdelijk versus structureel budget op de bijdrage van onderwijs aan brede welvaart?
Zo kwam de raad tot haar adviesvraag: hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
Het Werkprogramma van de Onderwijsraad voor 2023 is opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!