De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs geeft minder uit aan personeel dan het ministerie voor dat doel overmaakt, zo meldt de AOb. Dat mag binnen de lumpsum-systematiek, maar de kritiek op deze handelwijze neemt volgens de AOb toe. De vakbond pleit ervoor gedeeltelijk terug te gaan naar de wijze van financieren vóór de lumpsum en de personeelskosten te oormerken.

AOb meldt dat de verhouding tussen dat personeelsbudget en het materiële budget 85 procent is voor mensen en 15 procent voor materiële kosten. Zoals het ministerie het omschrijft is dat sober, maar genoeg voor ‘doelmatig onderwijs’. Die 85 procent aan personeelskosten zou je volgens AoB als de norm kunnen beschouwen; de ondergrens die minimaal aan personeel moet worden uitgegeven.

AOb meldt dat minder dan 53% van de schoolbesturen meer uitgeven dan 85 procent van de rijksbijdrage aan personeel. Deze conclusie is opvallend omdat uit de databestanden van DUO blijkt dat in 2016 onderwijsinstellingen 86% uitgeven aan personeelskosten. Als 85 procent de norm zou zijn, geven onderwijsinstellingen dus meer uit aan personeel dan de norm.

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!