Van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020 is inmiddels een voorlopige versie beschikbaar. Deze versie roept bij de accountants van Horlings vragen op, met name waar het gaat om de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s). Deze moeten volgens de nu gepubliceerde versie ‘tijdig’ worden overlegd, maar wat dit concreet inhoudt, wordt niet duidelijk. Wij pleiten dan ook voor het weglaten van dit vereiste uit het protocol.
Het protocol formuleert de volgende eisen aan een VOG:
• De VOG dient gesteld te zijn aan de nieuwe werknemer;
• Een VOG mag maximaal 6 maanden oud zijn (bij overblijfmedewerkers 2 maanden);
• De werknemer moet altijd een originele, geldige VOG aan de werkgever tonen. Een kopie is geen geldige VOG;
• De VOG dient aangevraagd en uitgegeven te zijn voor de juist (onderwijs)functie.
• De VOG dient tijdig overlegd te zijn door de nieuwe werknemer.
Tijdens het zomeroverleg hebben wij als accountants ervoor gepleit om het begrip ‘tijdig’ uit het protocol weg te laten. Nu dit wel in de voorlopige versie staat, zullen wij de tijdigheid mee moeten nemen tijdens de interimcontroles van 2020.
Mocht het begrip ‘tijdig’ ook in de definitieve versie van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020 blijven staan, dan vinden wij dat dit concreet moet worden wordt ingevuld. Is ‘tijdig’ het moment waarop iemand voor de klas staat, of het moment waarop iemand wordt aangesteld volgens de loonadministratie? De wet biedt ons inziens aanknopingspunten voor beide opties.
De bijgestelde versie van het protocol, dat op 14 december 2020 beschikbaar wordt gesteld aan het onderwijsveld, wordt vervolgens als ministeriële regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!