Binnen het onderwijs hebben flexwerkers de grootste kans om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Dat blijkt uit een onderzoek van CBS. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is toegenomen.
Het CBS volgde 748.000 werknemers die in 2015 in een flexibele baan begonnen en geen onderwijs meer volgden. Daarbij is gekeken naar hun arbeidsmarktpositie bij uitstroom in 2016. Van deze groep zat 56% een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Zij hadden een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk totdat ze opnieuw in een flexbaan begonnen. Hierbij zijn mensen meegeteld die na hun proefperiode zijn gestopt.

De doorstroom naar een vaste baan kwam naar verhouding het vaakst voor in het onderwijs. Van de ruim 45.000 instromers in het onderwijs had 34% binnen een jaar een vaste baan. In alle andere bedrijfstakken was de doorstroom naar een vaste baan lager dan in 2010. Van de 748.000 gevolgde werknemers stroomde slechts 11% uit naar een vaste baan en 4% ging als zelfstandige aan de slag. Daarnaast had 16% direct na uitstroom een uitkering, en 13% had werk noch uitkering.

In 2016 telde het onderwijs 514.000 banen, waarvan 72% vast. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle werknemers: 63%.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!