De huidige kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw verandert per 1 januari 2020. Wie zich voor 20 november 2019 aanmeldt bij de Belastingdienst, kan vanaf 1 januari 2020 de nieuwe omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB) toepassen.

Deze regeling, bedoeld voor ondernemers, kan ook van toepassing zijn voor scholen. Sander Gardebroek, belastingadviseur bij Horlings, legt uit: “Ook al realiseren ze het zich niet altijd, veel onderwijsorganisaties kwalificeren wel degelijk (deels) als aangifteplichtige ondernemer voor de btw. Van ondernemerschap voor de btw is sprake wanneer er prestaties worden verricht tegen vergoeding. Wanneer een school bijvoorbeeld een conciërge, secretaresse of administrateur detacheert, wordt dat met btw belast.”

Wanneer een school zonnepanelen op het dak plaatst en de opgewekte energie teruglevert aan de energieleverancier, zijn ook die opbrengsten met btw belast. Hetzelfde kan gelden voor de verhuur van kluisjes. Onderwijsinstellingen die dergelijke inkomsten genereren, worden vanuit de btw-wetgeving als aangifteplichtige ondernemer voor de btw aangemerkt. Dit houdt in dat ze een btw-administratie zullen moeten voeren en aangiften btw zullen moeten doen. Onderwijsinstellingen die als aangifteplichtige ondernemer kwalificeren hebben overigens ook (deels) recht op vooraftrek van aan hen in rekening gebrachte btw.

Ondernemers die zich voor de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling hebben aangemeld en vanaf 2020 met hun btw-belastbare omzet onder de grens van € 20.000 blijven, zijn dan geen btw (meer) verschuldigd en hoeven geen btw-aangifte te doen.
Wilt u beroep doen op deze vrijstelling, dan moet u rekening houden met de volgende aspecten:

  • U mag geen btw meer in rekening brengen aan derden.
  • De aan u in rekening gebrachte btw door andere ondernemers kan niet meer (deels) worden teruggevraagd.
  • Kiest u voor de OVOB, dan heeft u geen recht (meer) op aftrek van voorbelasting.
    ● De aangifteplicht voor de btw vervalt.
  • De OVOB geldt +voor minstens drie jaar. Denkt u daarom tevoren goed na over de investeringen die zijn gepland voor de aankomende jaren.
  • De btw die is teruggevraagd voorafgaand aan het jaar waarin u kiest voor de OVOB (bijvoorbeeld de btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen), wordt mogelijk herzien. Dat gebeurt niet wanneer het bedrag van de herziening lager is dan € 500 op jaarbasis.

Ter verduidelijking van het bovenstaande volgen hieronder een voorbeeld van de huidige situatie en een voorbeeld van de situatie vanaf 2020.

Voorbeeld 1: De kleineondernemersregeling (KOR)
De heer Jansen laat in mei 2019 50 zonnepanelen op zijn woonhuis leggen voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw). Hij registreert zich bij de Belastingdienst als ondernemer (zonnepanelen) voor de btw, krijgt ontheffing van administratieve verplichtingen en krijgt alleen over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft een btw aangiftebiljet uitgereikt. In deze aangifte vermeldt hij het forfait dat in mindering komt op de terug te vragen btw op de aanschaf van de zonnepanelen. De heer Jansen hoeft verder niets meer te doen.

Voorbeeld 2: de OVOB
Mevrouw de Boer laat in mei 2020 voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw) zonnepanelen op haar woonhuis leggen. Zij wil de btw op de aankoop terug ontvangen en registreert zich als ondernemer voor de btw. Ze kan de btw op de aankoop terugvragen en draagt btw af over de energielevering op basis van het forfait. Wanneer ze vervolgens in 2021 kiest voor de OVOB, moet ze in de jaren 2021 tot en met 2024 ieder jaar een bedrag van 1/5 x € 3.045,- = € 609 terugbetalen aan de Belastingdienst.

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Indien u nog vragen heeft over de OVOB, kunt u contact opnemen met Sander Gardebroek, sgardebroek@horlings.nl.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!