Wie is precies verantwoordelijk voor welk aspect van de huisvesting? Dat wordt uiteengezet in een recente publicatie van het ministerie van OCW. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige wetgeving.
Het uitgangspunt in de onderwijswetgeving is dat het bevoegd gezag van een school de bekostiging die het ontvangt op grond van de onderwijswetten, alleen mag besteden aan de in die wetten genoemde voorzieningen in de huisvesting. Dit betekent dat de gemeente betaalt voor nieuwbouw en uitbreiding (inclusief de eerste volledige inrichting van het gebouw), vervanging van een gebouw, of het beschikbaar stellen van een bestaand gebouw. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor herstel van constructiefouten of schade aan het gebouw.
Het bevoegd gezag van een school betaalt voor de exploitatiekosten en onderhoudswerkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van een schoolgebouw en voor technische installaties in het pand, zoals de ventilatie, koeling en verwarming.
Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer er andere afspraken zijn gemaakt met de gemeente, of als het gaat om een aaneenschakeling van werkzaamheden waarvan het eindresultaat onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Gaat het om een renovatie, dan bepalen gemeente en schoolbestuur samen wie welke kosten draagt.
De nota ‘Verantwoordelijkheidsverdeling huisvesting scholen’ is hier te vinden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!