Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt over welke maatschappelijke thema’s schoolbesturen in hun bestuursverslag over 2019 en 2020 moeten rapporteren. De besturen moeten rapporteren welke middelen zij hebben ingezet, en welke doelen zij hebben behaald, op het terrein van strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs en de allocatie van middelen naar schoolniveau.

Het PO moet dit daarnaast rapporteren op het gebied van werkdruk en onderwijsachterstanden. De verantwoording van de werkdrukmiddelen is door het ministeri nader toegelicht in een aparte brief (kenmerk 1320432 d.d. 6 maart 2018).

Het VO moet bovendien rapporteren voor vmbo-techniek, en toetsing en examinering.

De minister van OCW kan jaarlijks thema’s aanwijzen, waarover het bevoegd gezag in het bestuursverslag rapporteert met betrekking tot de wijze waarop middelen zijn ingezet en de resultaten die daarmee zijn behaald.
Deze maatschappelijke thema’s worden echter vaak vergeten door de kleinere instellingen.
De PO-Raad heeft een format voor het bestuursverslag gelanceerd. Dit is hier te downloaden voor haar leden.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!