De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs wordt met twee jaar verlengd. Het NPO-geld kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, zodat scholen meer ruimte hebben om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Scholen moeten duidelijk verantwoorden in hun jaarverslag welke bewezen effectieve maatregelen zij hebben genomen.
Middelbare scholen waren langer dicht dan basisscholen. Daardoor zijn de vertragingen in het voortgezet onderwijs groter. Daarom is het basisbedrag per leerling in het vo volgend schooljaar circa 820 euro, voor het po is dit 500 euro per leerling. Het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het vmbo kregen al een hoger bedrag en dat blijft zo.
Scholen horen in het voorjaar welk bedrag ze exact krijgen op basis van het aantal leerlingen en achterstandsscores op basis van 1 oktober 2021. Via de informatietool op de website kunnen scholen opzoeken welk bedrag ze ontvangen.
Voor het NPO is een uitgebreide monitoring en verantwoording opgezet. In april wordt een tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd, met nieuwe gegevens over de uitvoering door scholen en het welbevinden van leerlingen.
Minister Wiersma: “Ik wil dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, ongeacht corona. Dat begint met een stevige basis: goed leren lezen, schrijven en rekenen, met oog voor het welzijn van leerlingen. Scholen werken daar hard aan. De afgelopen jaren helaas met harde tegenwind, door de gevolgen van de coronapandemie. Daarom krijgen scholen meer tijd om de basis van goed onderwijs verder te versterken met bewezen effectieve maatregelen.”

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!