Er is een nieuwe versie van de code Goed bestuur voor het primair onderwijs. Deze is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 19 november 2020 en gaat in vanaf 1 januari 2021. In de vernieuwde code staan vier principes centraal: goed onderwijs voor alle kinderen; verbinding met de maatschappelijke context; professionalisering; en integriteit & transparantie.

Verder kent de nieuwe code vier pas-toe (oftewel verplichtende) bepalingen. Deze luiden:
● Het bestuur publiceert het jaarverslag conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs; en publiceert verder de statuten; het bestuursreglement; de samenstelling, nevenfuncties en honorering van bestuursleden en intern toezichthouders; het rooster van af- en aantreden van de intern toezichthouders; de klachtenregeling; de klokkenluidersregeling; en de integriteitscode.
● Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie van het bestuur door het intern toezicht heeft plaatsgevonden.
● Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd intern toezichthouder zijn bij een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector. Deze kan ook niet tegelijkertijd toezichthouder zijn bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
● Een (oud)toezichthouder in het primair onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie.
De nieuwe Code vindt u hier.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!